O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 noyabrdagi 937-son qarori to'g'risida