IX. KENGASH FAOLIYATINI NAZORAT QILISH

1. Kengash faoliyati universitet ilmiy ishlar prorektori tomonidan nazorat qilinadi.
2. Kengash davriy ravishda fakultet birlashmalari raislari, kafedralardagi seminar rahbarlarining ilmiy faoliyati haqidagi hisobotlarni tinglaydi.
3. Kengash faoliyati bir yilda bir marta universitet Ilmiy kengashida muhokama etiladi.
4. Kengashda qabul qilingan qarorlarni tasdiqlash va amalga oshirish universitet Kengashidan sо‘ralad