Imtihonlarni qabul qilish komissiyalari tarkibi

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетида 2015 йил учун катта илмий ходимлар-изланувчилар институтига кириш имтиҳонларини қабул қилиш комиссиялари таркиби

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи мутахассислиги бўйича:

 Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Нуриддинов Эркин Зухриддинович Тарих фанлари доктори, комиссия раиси

2


Қаххарова Матлуба Манофовна Фалсафа фанлари доктори

3


Холиқов Ишкобил Тарих фанлари доктори, профессор

4


Илхомов Зиёвуддин Тарих фанлари номзоди, доцент

5


Қувватов Норқозоқ Тарих фанлари номзоди, доцент

 

09.00.01 – Онтология, гносеология ва логика мутахассислиги бўйича:

 


Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Туленова Карима Жондоровна Фалсафа фанлари доктори, комиссия раиси

2


Каримов Иброхим Каримович Фалсафа фанлари доктори, профессор

3


Иззетова Эмине Мустафаевна Фалсафа фанлари доктори, профессор

4


Исмоилов Хаким Фалсафа фанлари номзоди, доцент

5


Валиева Сирожия Фалсафа фанлари номзоди, доцент

 

10.00.02 – Ўзбек адабиёти мутахассислиги бўйича:

 


Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Кахрамонов Курдош Ялгашевич Филология фанлари доктори, доцент, комиссия раиси

2


Хомидов Хомиджон Филология фанлари доктори, профессор

3


Тухлиев Боқижон Филология фанлари доктори, профессор

4


Миркосимова Маргуба Педагогика фанлари доктори, профессор

5


Муллахўжаева Каромат Филология фанлари номзоди, доцент

 

13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент мутахассислиги бўйича:

 


Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Юзликаев Фарид Рафаэлович Педагогика фанлари доктори, профессор

2


Шарипова Дилором Жуманиязовна Педагогика фанлари доктори, профессор

3


Шарипов Шавкат Сафарович Педагогика фанлари доктори, комиссия раиси

4


Эгамбердиева Нодира Мелибоевна Педагогика фанлари доктори, профессор

5


Ходжаев Бегзод Худойбердиевич Педагогика фанлари номзоди, доцент

 

13.00.03 – Махсус педагогика мутахассислиги бўйича:

 Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Мўминова Лола Рахимовна Педагогика фанлари доктори, профессор. комиссия раиси

2


Рахманкулова Наргиза Хижиакбаровна Педагогика фанлари доктори, доцент

3


Нурмухаммедова Лайло Шарофовна Педагогика фанлари номзоди, доцент

4


Аюпова Мукаррам Юлдашевна Педагогика фанлари номзоди, доцент

5


Амирсаидова Шахноза Мирсагитовна Педагогика фанлари номзоди, доцент

6


Нуркельдиева Дилбар Ахмадовна Педагогика фанлари номзоди, доцент

 

 

13.00.05 – Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси ихтисослиги бўйича:

 


Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Ниёзметова Роза Хасановна Педагогика фанлари доктори, профессор комиссия раиси

2


Халилов Фахритдин Нуритдинович Педагогика фанлари доктори, профессор

3


Мирқосимова Марғуба Педагогика фанлари номзоди, профессор

4


Фузаилова Гавхар Сиддиковна Педагогика фанлари номзоди, доцент

5


Жалолов Жамол Жалолович Педагогика фанлари номзоди, профессор

 

13.00.07 – Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси мутахассислиги бўйича:

 


Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Джораев Мухамматрасул Педагогика фанлари доктори, профессор, комиссия раиси

2


Толипова Жамила Олимжоновна Педагогика фанлари доктори, профессор

3


Абдуллаева Барно Сайфутдиновна Педагогика фанлари доктори, профессор

4


Юнусова Дилфуза Исроиловна Педагогика фанлари доктори, доцент

5


Мамаражабов Мирсалим Педагогика фанлари номзоди, доцент

 

19.00.01 – Психология тарихи ва назарияси, умумий психология мутахассислиги бўйича:

 


Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Сафаев Нуриддин Салихович Психология фанлари доктори, профессор, комиссия раиси

2


Нишанова Замира Таскараевна Психология фанлари доктори, доцент комиссия раиси

3


Умаров Бахриддин Психология фанлари доктори, доцент

4


Эгамбердиева Нодира Мелибаевна Педагогика фанлари доктори, профессор

5


Камилова Нодира Гайратовна Психология фанлари номзоди, доцент

 

Ўзбекистон тарихи фани бўйича:

 


Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Нуриддинов Эркин Зухриддинович Тарих фанлари доктори, профессор, комиссия раиси

2


Киргизбоев Абдугаффор Тарих фанлари доктори, профессор

3


Кодиров Бўри Худойшукурович Тарих фанлари номзоди, доцент

4


Турсунов Рустам Хабибович Тарих фанлари номзоди, доцент

5


Матякбов Халил Тарих фанлари номзоди, доцент в.б.

 

Чет тиллари фани бўйича:

 


Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Жалолов Жамол Жалолович Педагогика фанлари номзоди, профессор, комиссия раиси

2


Юзликаев Фарид Рафаэлович Педагогика фанлари доктори, профессор

3


Атаджанова Шахноза Аббасовна Педагогика фанлари номзоди, доцент

4


Илиева Лола Камоловна Педагогика фанлари номзоди, доцент

5


Алимова Гуландом Яхяевна Педагогика фанлари номзоди, доцент

 

Фаннинг билиш назарияси ва методологияси ҳамда фалсафа, фан методологияси фани бўйича:


 

Т/рФамилияси, исми, отасининг исмиИлмий даражаси, илмий унвони1


Туленова Карима Жондоровна Фалсафа фанлари доктори, комиссия раиси

2


Каримов Иброхим Каримович Фалсафа фанлари доктори, профессор

3


Иззетова Эмине Мустафаевна Фалсафа фанлари доктори, профессор

4


Валиева Сирожия Фалсафа фанлари номзоди, доцент

5


Исмоилов Хаким Фалсафа фанлари номзоди, доцент