• Library

  • OTA-ONALARGA

  • O`quv metodik
    majmua

  • Dars jadvali

  • Social

Hotline:

+998 76 221 93 71

Email:

termez-branch@tdpu.uz

Location:

Islom Karimov ko`chasi 288