Fuqaro va mehnat muhofazasi bo`limi

- Mehnatning sog‘lom va xavfsiz sharoitlarini ta’minlash bo‘yicha ishlarni tashkil qilish va takomillashtirish;
- Sog‘lom xavfsiz mehnat sharoiti hamda o‘quv-tarbiya jarayoni bo’yicha me’yoriy-texnikaviy hujjatlar va huquqiy hujjatlar talablarning bajarilishini ta’minlash;

- Mehnat muhofazasi, o‘t o‘chirish, radiatsiya xavfsizligi qoida va me’yorlarga amal qilinishini nazorat qilish;

- Mehnat va o‘quv sharoitini malakaviy tekshirishni tashkil qilish va o‘tkazish;

- Mehnat jarayonida jarohatlanish, kasbiy va ishlab chiqarish bilan bog‘liq kasallanishlar oldini olish maqsadida sog‘lomlashtirish ishlarini tashkil qilish va o‘tkazish;

- Kirish Yo‘riqnomasini o‘tkazish, talabalar o‘quvini va ishlovchilar mehnati muhofazasini tashkil qilishga yordam ko‘rsatish;

- Qonunchilik hujjatlariga asosan boshqa vazifalarni ham bajarishdan iborat.