"Ma`naviyat va ma`rifat" va iqtidorli talabalar bilan ishlash bo`limi

Yoshlar bilan ishlash, Ma'naviyat va ma'rifat bo'limi 2017-yilda tashkil topgan. Bo'lim boshlig'i lavozimida
E.Qurbonmurodov, S.Qo'lboshev va X.Xurramovlar faoliyat yuritishgan.